KORESPONDENČNÍ UDRŽOVACÍ KURZ

 

 

E-mailové udržovací kurzy španělštiny jsou vhodné pro ty zájemce, kteří si chtějí nenásilnou formou osvěžit či udržet již dříve získané znalosti, případně rozšířit slovní zásobu o výrazy spojené s běžnými životními situacemi a se současným děním ve světě. Jsou vhodné pro zájemce, kteří již dosáhli alespoň úrovně B2.  

Při tomto typu výuky využívám výlučně aktuální zprávy publikované ve španělsky mluvících médiích. Každá lekce obsahuje odkaz na videoreportáž ve španělštině. Po shlédnutí reportáže vypracujete úkoly připravené pod odkazem. S jejich pomocí si ověříte, zda jste textu správně porozuměli. Vypracované úkoly mi zašlete a opravé s komentáři je obdržíte zpět spolu s novou reportáží.

Jedna lekce má rozsah 0,5 až 1 normostranu textu, dle rozsahu odkazů.

 

POKROČILOSTI: B2 - C1

CENA:

 

 

                                                    CENA
1 E-MAILOVÁ LEKCE  90,-Kč

 

 

Jako klient e-studia máte možnost stát se členem naší facebookové skupiny pro společné sdílení informací ze španělsky mluvícího světa, čímž si můžete jazyk procvičovat nad rámec Vámi zvoleného typu výuky. Všechny typy kurzů mohou být doplněny využitím webových nástrojů vhodných pro jazykovou výuku jako např. nahrávací nástroje www.vocaroo.comwww.fotobabble.com, nástroje pro vytváření prezentací a zdí www.glogster.comwww.padlet.com a podobnými.

 

Na výuce se formou konzultací a korektur podílí rodilí mluvčí ze Španělska i Latinské Ameriky.