E-MAILOVÉ KORESPONDENČNÍ KURZY

E-mailové korespondenční kurzy španělštiny jsou vhodné pro ty zájemce, kteří si chtějí zopakovat či prohloubit gramatické struktury jazyka, případně zlepšit psaný projev v tomto jazyce. Za použití dalších doplňkových materiálů se však dá aplikovat i při prohlubování ostatních jazykových dovedností jako je porozumění čtenému či slyšenému textu a procvičování slovní zásoby.

Lekce jsou zcela individuální, přizpůsobené Vašim potřebám a přáním. Standardní e-mail obsahuje cca 3 normostrany textu - vysvětlení procvičovaných gramatických jevů, gramatická cvičení a dále pak texty související s procvičovaným gramatickým jevem a otázky k jejich porozumění. Vypracované úkoly mi zašlete zpět a nejpozději třetí pracovní den po jejich obdržení Vám odešlu jejich opravenou verzi spolu s komentářem a další korespondenční lekcí. Záleží pak jen na Vás, kdy obdrženou lekci zpracujete a zašlete ke kontrole. Intenzitu kurzu si tak regulujete dle vlastních potřeb.

 

POKROČILOSTI: A1 - C1

CENA:

 

                                                    CENA
1 E-MAILOVÁ LEKCE  430,-Kč

 

Na výuce se formou konzultací a korektur podílí rodilí mluvčí ze Španělska i Latinské Ameriky.