E-MAILOVÉ KORESPONDENČNÍ KURZY

 

E-mailové korespondenční kurzy španělštiny jsou vhodné pro ty zájemce, kteří si chtějí zopakovat či prohloubit gramatické struktury jazyka, případně zlepšit psaný projev v tomto jazyce. Za použití dalších doplňkových materiálů se však dá aplikovat i při prohlubování ostatních jazykových dovedností jako je porozumění čtenému či slyšenému textu a procvičování slovní zásoby.

Lekce jsou zcela individuální, přizpůsobené Vašim potřebám a přáním. Standardní e-mail obsahuje cca 3 normostrany textu - vysvětlení procvičovaných gramatických jevů, gramatická cvičení a dále pak texty související s procvičovaným gramatickým jevem a otázky k jejich porozumění. Vypracované úkoly mi zašlete zpět a nejpozději třetí pracovní den po jejich obdržení Vám odešlu jejich opravenou verzi spolu s komentářem a další korespondenční lekcí. Záleží pak jen na Vás, kdy obdrženou lekci zpracujete a zašlete ke kontrole. Intenzitu kurzu si tak regulujete dle vlastních potřeb.

 

POKROČILOSTI: A1 - C1

CENA:

 

                                                    CENA
1 E-MAILOVÁ LEKCE  370,-Kč

 

 

Jako klient e-studia máte možnost stát se členem naší facebookové skupiny pro společné sdílení informací ze španělsky mluvícího světa, čímž si můžete jazyk procvičovat nad rámec Vámi zvoleného typu výuky. Všechny typy kurzů mohou být doplněny využitím webových nástrojů vhodných pro jazykovou výuku jako např. nahrávací nástroje www.vocaroo.comwww.fotobabble.com, nástroje pro vytváření prezentací a zdí www.glogster.comwww.padlet.com a podobnými.

 

Na výuce se formou konzultací a korektur podílí rodilí mluvčí ze Španělska i Latinské Ameriky.