Podmínky výuky on-line

 

Pokud Vás moje nabídka oslovila, kontaktujte mě prostřednictvím uvedené e-mailové adresy případně telefonicky, dojednáme termín Vaší ukázkové hodiny zdarma. V rámci této hodiny analyzuji Vaše dosavadní jazykové znalosti a v případě, že Vám bude výuka vyhovovat, dojednáme konkrétní den a čas, ve kterém budou jednotlivé lekce probíhat. Na základě dojednaných podrobností vypracuji smlouvu o poskytování výuky. Tyto dokumenty Vám budou zaslány poštou, event. předány při osobní schůzce.

 

 

Zrušení konkrétní lekce je možné provést e-mailem či telefonicky, přijetí požadavku na storno Vám vždy potvrdím. Pokud zrušíte výuku do 24 hodin před jejím zahájením, další lekce se bude konat v následujícím sjednaném termínu, případně se dohodneme na termínu náhradním, který by vyhovoval oběma stranám. V případě zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením Vám bude lekce vyfakturována v plné výši.  

 

 

Pokud hodinu nebude možno zahájit z důvodu jakýchkoliv komplikací na mé straně, hodina Vám samozřejmě účtována nebude. Tuto skutečnost Vám co nejdříve oznámím telefonicky případně e-mailem. V tomto případě se opět můžeme dohodnout na náhradním termínu, ve kterém výuka proběhne. Pokud nebudete mít o náhradní termín zájem, výuka bude pokračovat v následujícím sjednaném termínu.

 

 

V předem sjednaný den a hodinu se s Vámi spojím přes zvolený rogram. Pokud hovor nepřijmete, zůstávám k dispozici po celou objednanou hodinu a vyčkám, dokud se se mnou nespojíte Vy. Pozdním připojením z Vaší strany nevzniká nárok na prodloužení hodiny.

 

 

Fakturace hodin je prováděna zpětně za lekce odučené v rozmezí jednoho měsíce. Faktura bude vystavena vždy nejpozději poslední den tohoto měsíce a bude Vám zaslána elektronicky, běžnou poštou či předána osobně. Fakturovanou částku lze uhradit převodem na číslo účtu uvedené na faktuře, složenkou na stejný účet případně složenkou na uvedenou adresu. Následující výuka bude pokračovat až po obdržení vyfakturované částky.