Podmínky výuky on-line

Pokud Vás moje nabídka oslovila, kontaktujte mě prostřednictvím uvedené e-mailové adresy případně telefonicky, dojednáme termín Vaší ukázkové hodiny zdarma. V rámci této hodiny analyzuji Vaše dosavadní jazykové znalosti a v případě, že Vám bude výuka vyhovovat, dojednáme konkrétní den a čas, ve kterém budou jednotlivé lekce probíhat. Na základě dojednaných podrobností vypracuji smlouvu o poskytování výuky. Tyto dokumenty Vám budou zaslány poštou, event. předány při osobní schůzce.

 

Zrušení konkrétní lekce je možné provést e-mailem či telefonicky, přijetí požadavku na storno Vám vždy potvrdím. Pokud zrušíte výuku do 24 hodin před jejím zahájením, další lekce se bude konat v následujícím sjednaném termínu, případně se dohodneme na termínu náhradním, který by vyhovoval oběma stranám. V případě zrušení lekce méně než 24 hodin před jejím zahájením Vám bude lekce vyfakturována v plné výši.  

 

Pokud hodinu nebude možno zahájit z důvodu jakýchkoliv komplikací na mé straně, hodina Vám samozřejmě účtována nebude. Tuto skutečnost Vám co nejdříve oznámím telefonicky případně e-mailem. V tomto případě se opět můžeme dohodnout na náhradním termínu, ve kterém výuka proběhne. Pokud nebudete mít o náhradní termín zájem, výuka bude pokračovat v následujícím sjednaném termínu.

 

V předem sjednaný den a hodinu se s Vámi spojím přes zvolený rogram. Pokud hovor nepřijmete, zůstávám k dispozici po celou objednanou hodinu a vyčkám, dokud se se mnou nespojíte Vy. Pozdním připojením z Vaší strany nevzniká nárok na prodloužení hodiny.

 

Fakturace hodin je prováděna zpětně za lekce odučené v rozmezí jednoho měsíce. Faktura bude vystavena vždy nejpozději poslední den tohoto měsíce a bude Vám zaslána elektronicky, běžnou poštou či předána osobně. Fakturovanou částku lze uhradit převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Následující výuka bude pokračovat až po obdržení vyfakturované částky.