Průběh výuky on-line

 

Pokud máte objednaný SKYPE-kurz nebo GOOGLE HANGOUTS-kurz, spojím se s Vámi v předem sjednaný den a hodinu přes dojednaný program. Pokud hovor nepřijmete, zůstávám k dispozici po celou objednanou hodinu a vyčkám, dokud se se mnou nespojíte Vy. Pozdním připojením z Vaší strany nevzniká nárok na prodloužení hodiny.

 

 

Standardní lekce je obvykle zaměřena především na konverzaci. Průběh hodiny se odvíjí od zvolené učebnice a materiálů, které budete mít k dispozici po ukončení předcházející výuky. Během hodiny jsou využívány i další doplňkové materiály na procvičování všech jazykových dovedností.

 

 

Po ukončení hodiny Vám opět budou zaslány materiály a internetové odkazy na přípravu další lekce. Kontrola těchto úkolů proběhne v rámci naší následující lekce. Pokud budete mít chuť a čas, můžete zaslat písemně vypracované úkoly s dostatečným předstihem předem. Jejich opravenou verzi tak budete mít k dipozici před zahájením hodiny.

 

 

V případě e-mailových kurzů se jedná o korespondenční výuku, jejiž frekvenci si řídíte sami. V rámci jedné lekce obdržíte balíček materiálů s vysvětlivkami, texty a různými  druhy cvičení, vše v souladu s Vašimi požadavky a potřebami.  Vypracované úkoly mi zašlete zpět a nejpozději třetí pracovní den po jejich obdržení Vám zašlu tyto materiály v opravené formě spolu s další lekcí.