Průběh výuky a podmínky

U jazykových kurzů online na první lekci zdarma otestujeme vaše již získané znalosti a probereme vaše cíle, požadavky a možnosti. Na dalších hodinách se s vámi spojím vždy v předem sjednaný den a hodinu přes dojednaný program. Pokud hovor nepřijmete, zůstávám k dispozici po celou objednanou hodinu a vyčkám, dokud se se mnou nespojíte vy. Pozdním připojením z vaší strany nevzniká nárok na prodloužení hodiny. Pokud hodinu potřebujete zrušit případně přesunout, učiňte tak, prosím, nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením výuky. V opačném případě vám bude výuka fakturována v plné výši.

 

V případě jazykového koučování se na průběhu domluvíme individuálně. Na úvodní lekci zdarma spolu otestujeme vaše již získané znalosti, probereme vaše cíle, požadavky a možnosti a podle toho vám vždy sestavím týdenní plán. Obdržíte balíček materiálů s vysvětlivkami, texty, různými druhy cvičení, odkazy na videa, podcasty... vše v souladu s vašimi požadavky a potřebami.  Vypracované úkoly mi v dohodnutém termínu zašlete zpět a já vám je opravené s komentáři a balíčkem na další týden vrátím. Čtvrtý týden se můžeme sejít online a vyzkoušet si, o kolik jste pokročili. Pokud ovšem na setkání nebudete mít chuť, nevadí, nahradíme ho dalším balíčkem. :-)

 

Jazykové konzultace lze objednat kdykoliv, na termínu se domluvíme dle aktuální situace. V objednávce prosím uveďte, jaký problém budete chtít řešit, ať mohu připravit vhodné materiály, které by vám mohly pomoci. V dojednaný čas se spojíme online a probereme, co bude třeba.

 

Zrušení již dojednaných termínů je možné provést e-mailem či telefonicky nebo prostřednictvím SMS, přijetí požadavku na storno vám vždy potvrdím. Pokud zrušíte výuku či konzultaci do 24 hodin před jejím zahájením, další se bude konat v následujícím sjednaném termínu, případně se dohodneme na termínu náhradním, který bude vyhovovat oběma stranám. Pokud zrušíte lekci či konzultaci méně než 24 hodin před jejím zahájením, bude vám fakturována v plné výši.

 

V případě, že lekci či konzultaci nebude možno zahájit z důvodu jakýchkoliv komplikací na mé straně, hodina vám samozřejmě účtována nebude. Tuto skutečnost vám oznámím co nejdříve. V tomto případě se opět můžeme dohodnout na náhradním termínu, ve kterém vše proběhne. Pokud nebudete mít o náhradní termín zájem, výuka bude pokračovat v následujícím sjednaném termínu.

 

Fakturace hodin je prováděna zpětně za lekce a konzultace realizované v rozmezí jednoho měsíce. Faktura bude vystavena vždy nejpozději poslední den tohoto měsíce a bude vám zaslána elektronicky případně poštou. Fakturovanou částku uhradíte převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Následující výuka bude pokračovat až po obdržení vyfakturované částky.

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode