PRŮBĚH VÝUKY A PODMÍNKY

U všech typů individuálních kurzů na první lekci zdarma otestujeme vaše již získané znalosti a probereme Vaše cíle, požadavky a možnosti. Na dalších hodinách se s Vámi spojím vždy v předem sjednaný den a hodinu přes dojednaný program. Pokud hovor nepřijmete, zůstávám k dispozici po celou objednanou hodinu a vyčkám, dokud se se mnou nespojíte Vy. Pozdním připojením z vaší strany nevzniká nárok na prodloužení hodiny. Pokud hodinu potřebujete zrušit případně přesunout, učiňte tak, prosím, nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením výuky. V opačném případě Vám bude výuka fakturována v plné výši.

 

V případě jazykového mentoringu na začátku každého týdne obdržíte balíček materiálů s vysvětlivkami, texty, různými druhy cvičení, odkazy na videa, podcasty... vše v souladu s Vašimi požadavky a potřebami.  Vypracované úkoly mi v dohodnutém termínu zašlete zpět a já Vám je opravené s komentáři a balíčkem na další týden vrátím. Jednou za měsíc se sejdeme na 30 minut a probereme vše potřebné. Pokud o setkání nebudete mít zájem, nevadí, pojedeme dál v našich týdenních lekcích.

 

Zrušení již dojednaných termínů je možné provést e-mailem či telefonicky nebo prostřednictvím SMS, přijetí požadavku na storno Vám vždy potvrdím. Pokud zrušíte výuku či konzultaci do 24 hodin před jejím zahájením, další se bude konat v následujícím sjednaném termínu, případně se dohodneme na termínu náhradním, který bude vyhovovat oběma stranám. Pokud zrušíte lekci či konzultaci méně než 24 hodin před jejím zahájením, bude vám fakturována v plné výši.

 

V případě, že lekci či konzultaci nebude možno zahájit z důvodu jakýchkoliv komplikací na mé straně, hodina Vám samozřejmě účtována nebude. Tuto skutečnost Vám oznámím co nejdříve. V tomto případě se opět můžeme dohodnout na náhradním termínu, ve kterém vše proběhne. Pokud nebudete mít o náhradní termín zájem, výuka bude pokračovat v následujícím sjednaném termínu.

 

Fakturace individuálních hodin je prováděna zpětně za lekce realizované v rozmezí jednoho měsíce. Faktura bude vystavena vždy nejpozději poslední den měsíce a bude Vám zaslána elektronicky případně poštou. Fakturovanou částku uhradíte převodem na číslo účtu uvedené na faktuře. Následující výuka bude pokračovat až po obdržení vyfakturované částky.

 

V případě skupinových kurzů bude Vaše přihlášení závazné až po uhrazení ceny kurzu. Vypsané termíny konání jsou pro dané období závazné a nelze je měnit dle individuálních požadavků. Uhrazením kurzovného získáváte přístup do online učebny a ke všem učebním materiálům.